Friday, December 7, 2012

Alamat ng Saging

May isang prinsesang napakagandakaya ang tawag sa kanya ayMariang MagandaAng kanyang tahanan ay malapit sa isang maliit nagubatdoo'y maraming magaganda't mababangong halamangnamumulaklakAraw-araw, ay nagpapasyal ang prinsesa sa gubat naitoNamimitas siya ng mga bulaklak na katangi-tangi ang ayosIsangarawsa kanyang pamamasyal, ay nakatagpo siya ng isang prinsipe.Magandang lalaki ang prinsipeng iyon. Nang makita ni MariangMaganda ay nakaramdam siya agad ng kakatuwang damdaminAngprinsipe naman pala'y gayon din. Kaya agad silang nagkapalagayan atnagkahulihan ng loob.

Araw-araw
 ay namamasyal sila ng prinsipehanggang sa magtapat ngpag-ibig ang prinsipePalibhasa'y sadyang may inilalaan nangpagtingin ang prinsesahindi na ito nagpaumat-umat at tinanggapang iniluluhog na pag-ibig ng prinsipe.

Isang
 hapon matapos silang mamasyal, nag-ulayaw ang dalawa salilim ng mabangong halamanan ng prinsesa.

"Mariang Magandakay ganda ng mga bulaklak mo, nguni't ang mgabulaklak doon sa aming kaharian ay higit na magaganda atmababangowalang makakatulad dito sa inyo."

"Bakitsaan ba ang inyong kaharian?"


"Doon sa dako roon na hindi maaaring marating ng mga taong maykatawang-lupa."

Ilan
 pang saglit at nagpaalam na ang prinsipe na malungkot namalungkotKaya napilitang magtanong si Mariang Maganda."Mangyari'y..." at hindi na nakuhang magpaliwanag ang prinsipe.

"Mangyari'y ano?
 Ano ang dahilan?" ang tanong ng prinsesang punung-puno ng agam-agam.

"Dapat na akong umuwi sa amin, kung hindihindi na akomakababalikIbig ko sanang isama kitanguni't hindi maaarihindimakapapasok doon ang tulad ninyoKaya paalam na irog."

"Bumalik ka mamayang gabihihintayin kita sa halamanang ito.
Babalik ka ha?"

"Sisikapin ko Mariang Maganda," ang pangako ng prinsipeNangmalapit ng maghatinggabidumating ang prinsipe. Sinalubong siya ngprinsesang naghihintay sa loob ng hardin. Nag-usap na naman sila ngnag-usapKung saan-saan nadako ang kanilang pag-uusap. Hawak-hawak ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe.

Kaginsa-ginsa'y
 biglang napatindig ang prinsipe. "Kailangang umalis naakoMariang Maganda. Maghahatinggabi nakapag hindi ako lumisanay hindi na ako makababalik sa aminDiyan ka na subali't tandaanmong ikaw rin ang aking iniibig," at ginawaran ng halik ang mgatalulot na labi ni Mariang Maganda.

Pinigilan
 ng prinsesa ang mga kamay ng prinsipe. Hindi niyamabatang lisanin siya ng kanyang minamahal. Sa kanilangpaghahatakanbiglang nawala ang prinsipe at naiwan sa mga paladng dalaga ang dalawa niyang kamayNatakot ang prinsesakayapatakbong nagtungo sa isang dako ng kanyang halamanan at ibinaonang mga kamay.

Ilang
 arawpagkatapos ay may kakaibang halamang tumubo sapinagbaunan niyaMalalapad ang mga dahon at walang sanga. Ilanpang araw pagkaraa'y nagbulaklak. Araw-araw, ay dinadalaw ngprinsesa ang kanyang halaman. Makaraan ang ilang arawang mgabulaklak ay napalitan ng mga bunga. Parang mga daliringnagkakaagapay. Iyon ang mga unang saging sa daigdig.

1 comment:

 1. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  Contact Number: 09465046302
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete