Thursday, January 17, 2013

Ang Pabula ng Lobo at ng KambingIsang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Sinikap niya ang tumalon upangmaka-ahong palabas, ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan.

Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Lumapit ito sa balon atnarining ang tinig ng lobo. "Marami bang tubig sa loob ng balon?" tanong nito salobo. "Oo, napakarami!" ang pagsisinungaling na sagot naman ng lobo.

Hindi na nagdalawang-isip pa ang kambing. Agad itong tumalon sa balon. Atnalaman ngang siya'y niloko lamang ng lobo. "Ngayo'y pareho na tayong bilanggong balon na ito," ang sabi ng lobo. "Mamamatay tayo sa uhaw at gutom dito," angsabi ng kambing.

"Kung gusto mong makaalis dito, magtulungan tayo. Mayroon akong naisip naparaan kung papaano nating gagawin iyon."

"Papaano?"

Noon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. "Ako muna anglalabas. At kapag nakalabas na ako, at saka kita hahatakin palabas," pangako nito."Sige," ang sabi naman ng kambing.

Nakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing. Ngunit noong pagkakataonna ng kambing para tulungan nito'y agad iyong tumawa ng malakas. Pagkuwa'ysinabing, "Walang lobong manloloko kung walang kambing na magpapaloko.

"Malungkot na naiwanan ang kambing sa malalim na balon.

No comments:

Post a Comment